DH3928 - Flower Pot 2

DH3928 - Flower Pot 2


 
DH3928 - Flower Pot 2

 2 3/8" round on 18 count white mono